);
Fix Your IT Administrator Has Limited Access Error Trên Windows 11, Windows 10

Fix Your IT Administrator Has Limited Access Error trên Windows 11, Windows 10 như thế nào ?

Nội dung bài viết

Fix Your IT Administrator Has Limited Access Error trên Windows 11, Windows 10 như thế nào ? Đây là câu hỏi của nhiều bạn khi đang mong muốn sửa lỗi Your IT Administrator Has Limited Access Error trên máy tính Windows gây ra vấn để không thể quản lý được Windows Security. Dưới đây là cách fix Your IT Administrator Has Limited Access Error trên Windows 11, Windows 10.

Lỗi Your IT Administrator Has Limited Access Error Trên Windows 11, Windows 10
Lỗi Your IT Administrator Has Limited Access Error Trên Windows 11, Windows 10

Fix Your IT Administrator Has Limited Access Error trên Windows 11, Windows 10 như thế nào ?

Để fix Your IT Administrator Has Limited Access Error trên Windows 11, Windows 10 bạn thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1. Bạn nhấn phải chuột vào biểu tượng Windows sau đó chọn Terminal (Admin) hoặc Powershell (Admin)

Sau đó bảng User Account Control hiện ra, bạn chọn vào Yes để đồng ý

Bước 2. Bạn nhập từng dòng lệnh phía dưới vào giao diện dòng lệnh và nhấn Enter

reg delete "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies" /f

reg delete "HKLM\Software\Microsoft\WindowsSelfHost" /f

reg delete "HKLM\Software\Policies" /f

reg delete "HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Policies" /f

reg delete "HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies" /f

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v DisableAntiSpyware

reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies" /f

reg delete "HKCU\Software\Microsoft\WindowsSelfHost" /f

reg delete "HKCU\Software\Policies" /f

reg delete "HKLM\Software\Microsoft\Policies" /f
Bạn Nhập Từng Dòng Lệnh Và Nhấn Enter để Thay đổi Registry
Bạn Nhập Từng Dòng Lệnh Và Nhấn Enter để Thay đổi Registry

Bước 3. Sau khi thay đổi registry xong thì bạn hãy khởi động lại máy tính của mình, sau đó vào Windows Security kiểm tra lại

Kết luận: Fix Your IT Administrator Has Limited Access Error trên Windows 11, Windows 10 như thế nào ?

Bài viết trên tôi đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách fix Your IT Administrator Has Limited Access Error trên Windows 11, Windows 10. Các bạn hãy thực hiện theo đúng các bước trên để sửa lỗi thành công nhé. Hãy theo dõi các bài viết liên quan đến Windows 11 tại codephe.net/chuyen-muc/windows-11

Đánh giá của bạn
Facebook
Twitter
LinkedIn
Twitter