);
Fix Ping Is Not Recognized As An Internal Or External Command Như Thế Nào ?

Fix ping is not recognized as an internal or external command như thế nào ?

Nội dung bài viết

Fix ping is not recognized as an internal or external command Windows 11, Windows 10 như thế nào ? Đây là câu hỏi của nhiều bạn khi đang mong muốn sửa lỗi ping is not recognized as an internal or external command  trong quá trình chạy lệnh trên Windows 11, Windows 10. Lỗi này xảy ra khi xảy ra khi biến môi trường PATH của hệ thống không được định cấu hình chính xác trên Windows.

Dưới đây là cách fix ping is not recognized as an internal or external command.

Fix Ping Is Not Recognized As An Internal Or External Command Như Thế Nào ?
Fix Ping Is Not Recognized As An Internal Or External Command Như Thế Nào ?

Để fix ping is not recognized as an internal or external command trên Win 11, Win 10 bạn thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1. Bạn hãy tìm kiếm và chọn vào Edit the ssytem environment variables để  thêm biến môi trường vào trong Windows

Bạn Tìm Kiếm Và Chọn Vào Edit The System Environment Variables
Bạn Tìm Kiếm Và Chọn Vào Edit The System Environment Variables

Bước 2. Bạn chọn vào Advanced, sau đó chọn vào Environment Variables. Tiếp theo bảng Environment Variables hiện ra, bạn chọn tiếp vào mục Path ở System Variables, sau đó nhấn Edit để chỉnh sửa thêm Path

Bạn Chọn Vào Environment Variables để Thêm Biến Môi Trường Vào Windows
Bạn Chọn Vào Environment Variables để Thêm Biến Môi Trường Vào Windows

Bước 3. Bạn chọn New (1), sau đó chọn thêm đường dẫn System32 phía dưới vào trong bảng Edit Environment Variables (2), sau đó  nhấn Move up để di chuyển trường mới thêm vào lên đầu (3) sau đó nhấn OK (4)

C:/Windows/System32
Bạn Thêm đường Dẫn System32 Vào Bảng Edit Environment Variable
Bạn Thêm đường Dẫn System32 Vào Bảng Edit Environment Variable

Tiếp tục nhấn OK

Tiếp Tục Nhấn OK
Tiếp Tục Nhấn OK

Sau đó bạn mở Terminal, Powershell hoặc CMD trên Windows 11, Windows 10 lên và nhập lệnh lại bình thường, khi đó lỗi ping is not recognized as an internal or external command đã được fix thành công

Fix Ping Is Not Recognized As An Internal Or External Command Thành Công
Fix Ping Is Not Recognized As An Internal Or External Command Thành Công

Kết luận: Fix ping is not recognized as an internal or external command như thế nào ?

Để fix  ping is not recognized as an internal or external command khá là đơn giản đúng không các bạn. Các bạn hãy thực hiện theo các bước trên để fix ping is not recognized as an internal or external command nhé. Hãy theo dõi các bài viết liên quan đến Windows 11 tại codephe.net/chuyen-muc/windows-11

Đánh giá của bạn
Facebook
Twitter
LinkedIn
Twitter