);

Cách cài đặt NodeJS trên Windows 11, Windows 10 đơn giản 2024

Cài đặt NodeJS Trên Windows 11, Windows 10 đơn Giản

Cài đặt NodeJS trên Windows 11, Windows 10 như thế nào ? Đây là câu hỏi của nhiều bạn đặt ra khi mong muốn cài NodeJS – một công cụ cho phép các nhà phát triển tạo cả ứng dụng front-end và back-end bằng JavaScript. Nó được phát hành vào năm 2009 bởi Ryan Dahl. […]

Cách Active Office 2016 bằng CMD vĩnh viễn, miễn phí 2024

Cách Active Office 2016 Bằng CMD Vĩnh Viễn, Miễn Phí

Làm thế nào để active Office 2016 bằng CMD vĩnh viễn, miễn phí ? Đây là câu hỏi nhiều bạn đặt ra khi cài đặt Office 2016 hoàn thành nhưng không biết kích hoạt Office 2016 như thế nào, hay trong quá trình sử dụng Office 2016 nhưng bị hết hạn bản quyền dẫn đến […]