);
Cài Win 11 Trên VirtualBox Miễn Phí, đơn Giản

Cài Win 11 trên VirtualBox miễn phí 2024

Nội dung bài viết

Cài Win 11 trên VirtualBox như thế nào ? Đây là câu hỏi của các bạn đang mong muốn cài Win 11 trên VirtualBox nhằm mục đích cho công việc hoặc học tập. Dưới đây là cách cài Win 11 trên VirtualBox miễn phí.

Chuẩn bị gì để cài Win 11 trên VirtualBox miễn phí ?

Để cài Win 11 trên VirtualBox miễn phí bạn cần phải chuẩn bị các file công cụ dưới đây:

Cách cài Win 11 trên VirtualBox miễn phí

Để cài Win 11 trên VirtualBox bạn thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1. Bạn mở Virtual Box lên và nhấn phím Ctrl + N để tạo máy ảo VirtualBox mới. Tại đây bạn lựa chọn các thông tin và nhấn Next để tiếp tục

  • Name: tên máy ảo
  • Folder: chọn vị trí cài máy ảo VirtualBox
  • ISO Image
  • Type: Microsoft Windows
  • Version: Windows 11
Bạn Nhập Các Thông Tin Máy ảo Windows 11 Và Nhấn Next
Bạn Nhập Các Thông Tin Máy ảo Windows 11 Và Nhấn Next

Bước 2. Tiếp theo bảng thông tin Hardware hiện ra, tại đây bạn lựa chọn các thông tin bên dưới và nhấn Next để tiếp tục

  • Base Memory: thông tin dung lượng RAM
  • Processors: số lượng CPU mà bạn muốn chia sẻ cho máy ảo
Bạn Nhập Thông Tin RAM, CPU Và Nhấn Next
Bạn Nhập Thông Tin RAM, CPU Và Nhấn Next

Bước 3. Tiếp theo bạn tạo một ổ đĩa ảo Virtual Hard disk bằng cách nhập dung lượng vào Disk siz, sau đó nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo

Bạn Nhập Dung Lượng ổ đĩa Mà Bạn Muốn Share Cho Máy ảo Và Nhấn Next
Bạn Nhập Dung Lượng ổ đĩa Mà Bạn Muốn Share Cho Máy ảo Và Nhấn Next

Bước 4. Bạn kiểm tra lại các thông tin phần cứng và nhấn Finish để kết thúc

Bạn Kiểm Tra Lại Phần Cứng Mà Bạn Muốn Share Cho Máy ảo Win 11 Và Nhấn Finish
Bạn Kiểm Tra Lại Phần Cứng Mà Bạn Muốn Share Cho Máy ảo Win 11 Và Nhấn Finish

Bước 5. Sau khi nhấn Finish thì bạn đã kết thúc quá trình tạo máy ảo Virtual Machine Win 11 trên VirtualBox. Bạn nhấn vào Storage để đưa file ISO Windows 11 vào VirtualBox

Bạn Chọn Vào Storage để đưa File ISO Windows 11 Vào VirtualBox
Bạn Chọn Vào Storage để đưa File ISO Windows 11 Vào VirtualBox

Tiếp theo bạn nhấn vào biểu tượng phía dưới để thêm file ISO Windows 11 vào VirtualBox

Bạn Nhấn Vào Biểu Tượng đĩa CD Và Chọn File ISO Windows 11
Bạn Nhấn Vào Biểu Tượng đĩa CD Và Chọn File ISO Windows 11

Kế tiếp bạn chọn vào Add và chọn vào file ISO Windows 11, sau đó chọn Choose

Bạn Chọn Vào Add Sau đó Chọn File ISO Windows 11
Bạn Chọn Vào Add Sau đó Chọn File ISO Windows 11

Sau khi nhấn chọn Choose, thì file ISO Windows 11 đã được thêm vào máy ảo VirtualBox

File ISO Windows 11 đã được Thêm Vào VirtualBox, Bạn Nhấn OK
File ISO Windows 11 đã được Thêm Vào VirtualBox, Bạn Nhấn OK

Sau khi bạn nhấn chọn OK thì thông tin máy ảo Windows 11 trên VirtualBox hiện ra, tại đây bạn nhấn nút Start để khởi động máy ảo Windows 11 trên VirtualBox

Bạn Nhấn Start để Khởi động Máy ảo Win 11 Trên VirtualBox
Bạn Nhấn Start để Khởi động Máy ảo Win 11 Trên VirtualBox

Bước 6. Máy ảo Windows 11 đã được khởi động lên tại đây bạn sẽ lựa chọn các thông tin sau và nhấn Next để tiếp tục

  • Language to install: ngôn ngữ Windows
  • Time and currency format: thời gian
  • Keyboard or input methond: kiểu bàn phím
Bạn Chọn Thông Tin Ngôn Ngữ, Thời Gian, Kiểu Bàn Phím Và Nhấn Next
Bạn Chọn Thông Tin Ngôn Ngữ, Thời Gian, Kiểu Bàn Phím Và Nhấn Next

Tiếp theo bạn nhấn Install Now để bắt đầu cài Win 11 trên VirtualBox

Bạn Nhấn Install Now để Bắt đầu Cài Win 11 Trên VirtualBox
Bạn Nhấn Install Now để Bắt đầu Cài Win 11 Trên VirtualBox

Tiếp theo bảng Activate Windows hiện ra, bạn nhấn chọn I don’t have a product key

Bạn Nhấn Chọn I Don't Have A Product Key
Bạn Nhấn Chọn I Don’t Have A Product Key

Tiếp theo bạn chọn phiên bản Windows 11 mà bạn cần cài, ở đây bạn nên chọn phiên bản Windows 11 Pro sau đó chọn Next để chuyển sang bước tiếp theo

Bạn Chọn Vào Phiên Bản Win 11 Mà Bạn Cần Cài Sau đó Chọn Next
Bạn Chọn Vào Phiên Bản Win 11 Mà Bạn Cần Cài Sau đó Chọn Next

Kế tiếp bạn hãy tích chọn vào I accept the Microsoft Software License Terms để đồng ý các điều khoản của Microsoft, sau đó nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo

Bạn Tích Chọn I Accept ... Và Chọn Next để Tiếp Tục
Bạn Tích Chọn I Accept … Và Chọn Next để Tiếp Tục

Tiếp theo bảng Which type of installation do you want hiện ra, tại đây bạn chọn vào Custom: Install Windows only để cài Win 11 trên VirtualBox

Bạn Chọn Custom : Install Windows Only
Bạn Chọn Custom : Install Windows Only

Tiếp theo bảng Where do you want to install Windows hiện ra, tại đây bạn chọn ổ đĩa cần cài Win 11, sau đó chọn Next

Bạn Chọn ổ đĩa Cần Cài Win 11, Sau đó Chọn Next
Bạn Chọn ổ đĩa Cần Cài Win 11, Sau đó Chọn Next

Tiếp theo bảng Installing Windows hiện ra, bạn sẽ chờ quá trình cài đặt Windows 11 từ 5 – 10 phút

Bạn Chờ Quá Trình Cài Win 11 Trên VirtualBox Diễn Ra
Bạn Chờ Quá Trình Cài Win 11 Trên VirtualBox Diễn Ra

Sau quá trình chờ đợi máy ảo Windows 11 trên VirtualBox sẽ tự khởi động lại, tiếp theo bảng Is this the right country or region? hiện ra, tại đây bạn chọn vị trí quốc gia của bạn và nhấn Yes để đồng ý

Bạn Chọn Vị Trí Quốc Gia Của Bạn Và Chọn Yes
Bạn Chọn Vị Trí Quốc Gia Của Bạn Và Chọn Yes

Tiếp theo bạn chọn kiểu bàn phím khi bảng Is this the right keyboard layout or  input method ? hiện lên, bạn nên chọn kiểu bàn phím US và chọn Yes

Bạn Chọn Kiểu Bàn Phím Và Chọn Yes
Bạn Chọn Kiểu Bàn Phím Và Chọn Yes

Tiếp theo bảng Want to add a second keyboard layout? hiện ra, tại đây bạn chọn Skip để bỏ qua.

Bảng Want To Add A Second Keyboard Layout Hiện Lên Bạn Chọn Skip
Bảng Want To Add A Second Keyboard Layout Hiện Lên Bạn Chọn Skip

Sau khi nhấn chọn Skip quá trình kiểm tra cập nhật diễn ra như hình bên dưới

Qúa Trình Kiểm Tra Cập Nhật Windows 11 Diễn Ra Như Hình Trên
Qúa Trình Kiểm Tra Cập Nhật Windows 11 Diễn Ra Như Hình Trên

Tiếp theo bảng Let’s name your device hiện lên, tại đây bạn nhập tên thiết bị vào ô Name your device và nhấn Next để tiếp tục hoặc bạn nhấn Skip for now để bỏ qua.

Bạn Nhập Tên Thiết Bị Và Nhấn Chọn Next
Bạn Nhập Tên Thiết Bị Và Nhấn Chọn Next

Tiếp theo bảng How would you like to set up this device ? hiện ra, tại đây bạn chọn vào Set up for personal use để cài đặt Windows 11 trên VirtualBox cho cá nhân và nhấn Next để tiếp tục

Bạn Chọn Vào Setup Your Personal Use
Bạn Chọn Vào Setup Your Personal Use

Tiếp theo bảng Unlock your Microsoft experience hiện lên, bạn chọn Sign in để đăng nhập vào

Bạn Nhấn Sign In để đăng Nhập Vào Tài Khoản Microsoft
Bạn Nhấn Sign In để đăng Nhập Vào Tài Khoản Microsoft

Tiếp theo bạn nhập thông tin tài khoản Microsoft của bạn bao gồm username và mật khẩu vào bảng Let’s add your Microsoft acount. Nếu bạn không có tài khoản Microsoft thì hãy thử đăng nhập với thông dưới đây:

Bạn Nhập Thông Tin đăng Nhập Tài Khoản Microsoft Của Bạn Và Chọn Next
Bạn Nhập Thông Tin đăng Nhập Tài Khoản Microsoft Của Bạn Và Chọn Next

Sau khi nhập thông tin username và mật khẩu ở phía trên thông tin Oops, something went wrong hiện ra, khi đó không đăng nhập vào tài khoản Microsoft được bạn nhấn chọn Next để chuyển sang bước tiếp theo

Bạn Nhấn Chọn Next để Chuyển Sang Bước Tiếp Theo
Bạn Nhấn Chọn Next để Chuyển Sang Bước Tiếp Theo

Tiếp theo, bảng Who’s going to use this device hiện ra, tại đây bạn sẽ nhập tên người dùng ô Name và chọn Next để chuyển sang bước tiếp theo

Bạn Nhập Tên Máy Tính Và Nhấn Next
Bạn Nhập Tên Máy Tính Và Nhấn Next

Tiếp theo bạn nhập mật khẩu vào bảng Create a super memorable password và chọn Next để tiếp tục. Bạn cũng có thể không cần nhập mật khẩu và nhấn chọn Next

Bạn Nhập Mật Khẩu Máy Windows 11 Trên VirtualBox Và Chọn Next
Bạn Nhập Mật Khẩu Máy Windows 11 Trên VirtualBox Và Chọn Next

Tiếp theo bảng Choose privacy settings for your device hiện lên, tại đây bạn tích vào các tùy chọn riêng tư và nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo

Bạn Chọn Vào Các Tùy Chọn Riêng Tư Và Nhấn Chọn Next
Bạn Chọn Vào Các Tùy Chọn Riêng Tư Và Nhấn Chọn Next

Sau khi bạn nhấn chọn Next thì bạn chờ quá trình cài đặt Windows 11 trên VirtualBox diễn ra từ 5 – 10 phút cho đến khi xuất hiện màn hình Windows 11 như hình bên dưới

Cài Win 11 Trên VirtualBox Thành Công
Cài Win 11 Trên VirtualBox Thành Công

Sau khi bạn cài Win 11 trên VirtualBox thành công thì bạn hãy xem hướng dẫn này để active kích hoạt Windows 11 nhanh chóng itqavn.net/bat-mi-3-cach-kich-hoat-windows-11-moi-nhat

Bạn hãy xem video hướng dẫn này để biết cách cài Win 11 trên VirtualBox miễn phí

Kết luận: Cài Win 11 trên VirtualBox miễn phí

Để cài Win 11 trên VirtualBox khá là đơn giản đúng không các bạn. Các bạn hãy thực hiện đầy đủ các bước trên để cài Win 11 trên VirtualBox thành công nhé. Hãy theo  dõi các bài viết liên quan đến Windows 11 của chúng tôi tại itqavn.net/category/windows-11/

5/5 - (2 votes)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Twitter