);
Tắt Windows Security (Windows Defender) Trên Win 11, Win 10 Vĩnh Viễn

Cách tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10

Nội dung bài viết

Tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 như thế nào ? Đây là câu hỏi của nhiều bạn khi đang mong muốn tắt trình diệt virus mặc định trên Windows – Windows Security vì một số lý do nào đó nhưng không biết làm như thế nào. Dưới đây là cách tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 nhanh chóng.

Tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 như thế nào ?

Để tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11 vĩnh viễn bạn thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1. Bạn nhấn phím Windows + R  để mở Run lên, nhập lệnh phía dưới và nhấn Enter để vào cài đặt Windows Security

windowsdefender://threat

Bước 2. Tiếp theo bảng Virus & threat protection hiện ra, tại đây bạn chọn vào mục Manage Settings để vào quản lý cài đặt Windows Security

Bảng Virus And Threat Protection Hiện Ra, Bạn Chọn Vào Manage Settings
Bảng Virus And Threat Protection Hiện Ra, Bạn Chọn Vào Manage Settings

Bước 3. Bạn hãy tắt các tùy chọn trong Virus & threat protection settings

  • Real-time protection
  • Dev Drive Protection
  • Cloud-delivered protection
  • Automatic sample submission
  • Tamper protection
Bạn Tắt Hết Các Tùy Chọn ở Mục Virus & Threat Protections Settings
Bạn Tắt Hết Các Tùy Chọn ở Mục Virus & Threat Protections Settings

Bước 4. Bạn hãy truy cập link này để tải công cụ Defender Control về máy itqavn.net/defender-control

Bước 5. Bạn hãy giải nén công cụ Defender Control ra bằng cách nhấn phải chuột lên file nén và chọn Extract To.. và nhập pass là sordum để giải nén

Bạn Chọn File Nén Và Chọn Vào Extract To Như Hình
Bạn Chọn File Nén Và Chọn Vào Extract To Như Hình

Bước 6. Bạn chọn vào thư mục vừa giải nén và chọn vào dControl.exe để mở Defender Control lên

Bạn Chọn DControl.exe để Mở Công Cụ Defender Control
Bạn Chọn DControl.exe để Mở Công Cụ Defender Control

Sau khi chọn vào dControl.exe bảng User Account Control hiện ra, bạn chọn vào Yes để đồng ý

Bạn Chọn Vào Yes Khi Bảng User Account Control Hiện Lên
Bạn Chọn Vào Yes Khi Bảng User Account Control Hiện Lên

Bước 7. Tiếp theo bảng Defender Control hiện ra, bạn chọn vào Disable Windows Defender để tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 vĩnh viễn miễn phí

Bạn Chọn Disable Windows Defender để Tắt Windows Security Trên Win 11, Win 10 Vĩnh Viễn, Miễn Phí
Bạn Chọn Disable Windows Defender để Tắt Windows Security Trên Win 11, Win 10 Vĩnh Viễn, Miễn Phí

Sau khi chọn vào Disable Windows Defender, bảng thông báo Windows Defender is turned off hiện ra, khi đó bạn đã tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 thành công

Thông Báo Tắt Windows Security (Windows Defender) Trên Win 11, Win 10 Vĩnh Viễn, Miễn Phí Thành Công
Thông Báo Tắt Windows Security (Windows Defender) Trên Win 11, Win 10 Vĩnh Viễn, Miễn Phí Thành Công

Bước 8. Bạn nhấn phím Windows + R để mở Run, nhập lệnh phía dưới và nhấn Enter để vào Virus & threat protection. Khi đó bạn sẽ nhìn thấy dòng thông báo Your Virus & threat protection is managed by your organization. No active antivirus provider. Your device is vulnerable là bạn đã tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 thành công

windowsdefender://threat
Tắt Windows Security (Windows Defender) Trên Win 11, Win 10 Vĩnh Viễn Thành Công
Tắt Windows Security (Windows Defender) Trên Win 11, Win 10 Vĩnh Viễn Thành Công

Bật Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 như thế nào ?

Để bật lại Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 bạn hãy mở lại công cụ Defender Control sau đó chọn vào Enable Windows Defender để bật Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10. Bạn nhận được thông báo Windows Defender is running khi đó bạn đã bật Windows Security thành công

Thông Báo Bật Windows Security (Windows Defender) Trên Win 11, Win 10 Thành Công
Thông Báo Bật Windows Security (Windows Defender) Trên Win 11, Win 10 Thành Công

Bạn vào Run và nhập dòng lệnh bên dưới để kiểm tra Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 đã được bật lại hay chưa.

Windows Defender Trên Win 11, Win 10 đã được Bật Lại
Windows Defender Trên Win 11, Win 10 đã được Bật Lại

Kết luận: Cách tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10

Tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 khá đơn giản đúng không các bạn. Các bạn hãy thực hiện theo các bước trên để tắt Windows Security (Windows Defender) trên Win 11, Win 10 thành công nhé. Các bạn hãy theo dõi các bài viết liên quan đến Win 11 tại codephe.net/chuyen-muc/windows-11

 

Đánh giá của bạn
Facebook
Twitter
LinkedIn
Twitter