);
Cài Windows 10 Trên VirtualBox

Cách cài Windows 10 trên VirtualBox chi tiết, miễn phí

Nội dung bài viết

Cài Windows 10 trên VirtualBox  như thế nào ? Đây là câu hỏi của nhiều bạn khi đang muốn cài Win 10 trên VirtualBox một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Dưới đây là cách cài Windows 10 trên VirtualBox chi tiết, miễn phí.

Chuẩn bị gì để cài Windows 10 trên VirtualBox ?

Để cài Windows 10 trên VirtualBox bạn chuẩn bị các file và phần mềm như sau:

Cách cài Windows 10 trên VirtualBox chi tiết, miễn phí

Để cài Windows 10 trên VirtualBox chi tiết bạn thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1. Bạn nhấn phím Ctrl + N để tạo máy ảo VirtualBox Windows 10 mới. Sau đó bạn nhập và chọn các thông tin phía dưới khi bảng Virtual Machine Name and Operatiing System hiện lên và nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo

  • Name: tên máy ảo
  • Folder: vị trí cài đặt máy ảo Windows 10
  • ISO Image : file ISO Windows 10, bạn chọn mặc định <not selected>
  • Type: loại hệ điều hành, bạn chọn Microsoft Windows
  • Version: phiên bản hệ điều hành Windows, ở đây bạn chọn Windows 10
Bạn Nhập Các Thông Tin Như Name, Folder, Type, Version
Bạn Nhập Các Thông Tin Như Name, Folder, Type, Version

Bước 2. Bảng Hardware hiện lên, tại đây bạn lựa chọn một số thông tin phía dưới và nhấn Next để tiếp tục

  • Base Memory: dung lượng RAM máy thật share cho máy ảo
  • Processors: số nhân CPU máy thật share cho máy ảo
Bạn Chọn Memory, Processors Dành Cho Máy ảo Windows 10
Bạn Chọn Memory, Processors Dành Cho Máy ảo Windows 10

Bước 3. Tiếp theo, bảng Virtual Hard disk hiện lên, tại đây bạn chọn dung lượng ổ cứng máy thật share cho máy ảo tại mục Creat a Virtual Hard Disk Now và nhấn Next để tiếp tục

Bạn Chọn Dung Lượng ổ Cứng Mà Bạn Muốn Share Cho Máy ảo Windows 10
Bạn Chọn Dung Lượng ổ Cứng Mà Bạn Muốn Share Cho Máy ảo Windows 10

Bước 4. Bảng Summary hiện lên, tại đây bạn kiểm tra lại các thông tin và nhấn chọn Finish

Bạn Kiểm Tra Lại Các Thông Tin ở Bảng Summary Và Nhấn Finish
Bạn Kiểm Tra Lại Các Thông Tin ở Bảng Summary Và Nhấn Finish

Sau khi nhấn Finish, bạn sẽ được quay lại giao diện phần mềm VirtualBox ban đầu, tiếp theo bạn chọn vào Storage để đưa file ISO Windows 10 vào máy ảo VirtualBox

Bạn Chọn Vào Storage để đưa File ISO Windows 10 Vào Máy ảo VirtualBox
Bạn Chọn Vào Storage để đưa File ISO Windows 10 Vào Máy ảo VirtualBox

Tiếp theo bạn nhấn vào biểu tượng đĩa CD để đưa ISO Windows 10 vào bên trong máy ảo VirtualBox. Sau đó bạn nhấn OK

Bạn Chọn Vào Biểu Tượng đĩa CD để đưa File ISO Windows 10 Vào VirtualBox Và Nhấn OK
Bạn Chọn Vào Biểu Tượng đĩa CD để đưa File ISO Windows 10 Vào VirtualBox Và Nhấn OK

Bước 5. Sau khi bạn nhấn chọn OK thì bạn sẽ được đưa lại giao diện chính của VirtualBox. Bạn nhấn nút Start để khởi động máy ảo Windows 10 trên VirtualBox

Bạn Nhấn Nút Start để Khởi động Máy ảo Win 10 Trên VirtualBox
Bạn Nhấn Nút Start để Khởi động Máy ảo Win 10 Trên VirtualBox

Bước 6. Sau khi bạn nhấn nút Start, thì máy ảo Windows 10 trên VirtualBox sẽ được khởi động lên sau đó bảng Windows Setup sẽ hiện lên như hình bên dưới. Tại đây bạn sẽ chọn các thông tin và nhấn Next để tiếp tục

  • Language to install: chọn ngôn ngữ cài đặt Windows 10. Bạn nên chọn English United States
  • Time and currency format : thời gian và định dạng tiền tệ
  • Keyboard or input method: kiểu bàn phím. Bạn nên chọn US
Bảng Windows Setup Hiện Lên, Bạn Chọn Next
Bảng Windows Setup Hiện Lên, Bạn Chọn Next

Bước 7. Bạn chọn vào Install Now để bắt đầu quá trình cài đặt Windows 10 trên VirtualBox

Bạn Chọn Install Now để Bắt đầu Cài đặt Windows 10 Trên VirtualBox
Bạn Chọn Install Now để Bắt đầu Cài đặt Windows 10 Trên VirtualBox

Bước 8. Bảng Active Windows hiện lên bạn chọn vào I don’t have a product key

Bạn Chọn Vào I Don't Have A Product Key
Bạn Chọn Vào I Don’t Have A Product Key

Bước 9. Bảng Select the operating system you want to install hiện ra, bạn chọn vào phiên bản Windows 10 mà bạn muốn cài và nhấn  Next để chuyển sang bước tiếp theo. Bạn nên chọn phiên bản Windows 10 Pro nhé

Bạn Chọn Phiên Bản Hệ điều Hành Windows 10 Và Nhấn Next để Tiếp Tục
Bạn Chọn Phiên Bản Hệ điều Hành Windows 10 Và Nhấn Next để Tiếp Tục

Bước 10. Bảng Applicable notices and license terms hiện ra, tại đây bạn sẽ đọc qua các điều khoản của Microsoft và tích chọn vào I accept the license terms để đồng ý các điều khoản và nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo

Bạn Tích Chọn Vào I Accept The License Terms Sau đó Chọn Next để Tiếp Tục
Bạn Tích Chọn Vào I Accept The License Terms Sau đó Chọn Next để Tiếp Tục

Bước 11. Tiếp theo, bạn chọn vào Custom: Install Windows only (Advanced) để cài đặt tùy chỉnh Windows 10

Bạn Chọn Vào Custom Install Windows Only (Advanced)
Bạn Chọn Vào Custom Install Windows Only (Advanced)

Bước 12. Bạn chọn vào ổ đĩa mà bạn cần cài Windows 10 trên VirtualBox sau đó chọn Next để tiếp tục

Bạn Chọn ổ đĩa để Cài Windows 10 Và Nhấn Next để Tiếp Tục
Bạn Chọn ổ đĩa để Cài Windows 10 Và Nhấn Next để Tiếp Tục

Bước 13. Bảng Installing Windows hiện ra, bạn chờ quá trình cài Windows 10 trên VirtualBox đang diễn ra như hình bên dưới

Qúa Trình Cài Windows 10 Trên VirtualBox đang Diễn Ra
Qúa Trình Cài Windows 10 Trên VirtualBox đang Diễn Ra

Sau khi cài đặt hoàn thành, máy ảo Windows 10 trên VirtualBox sẽ tự khởi động lại. Tiếp theo bảng Let’s start with region . Is this right ? hiện ra, tại đây bạn chọn vào vị trí quốc gia của bạn hiện đang sinh sống và chọn Yes

Bạn Chọn Vị Trí Và Chọn Yes
Bạn Chọn Vị Trí Và Chọn Yes

Tiếp theo bảng Is this the right keyboard layout hiện ra, tại đây bạn chọn kiểu bàn phím cho Windows 10 và nhấn chọn Yes để đồng ý

Bạn Chọn Kiểu Bàn Phím Và Chọn Yes
Bạn Chọn Kiểu Bàn Phím Và Chọn Yes

Tiếp theo bảng Want to add a second keyboard layout hiện ra, tại đây bạn nhấn Add layout để thêm kiểu bàn phím mới và nhấn Skip để bỏ qua

Bạn Chọn Skip để Bỏ Qua Thêm Bàn Phím Thứ 2
Bạn Chọn Skip để Bỏ Qua Thêm Bàn Phím Thứ 2

Tiếp theo bảng How would you like to set up ?  hiện ra, tại đây bạn chọn vào mục Set up for personal use để cài đặt tài khoản dành cho cá nhân và nhấn Next để tiếp tục

Bạn Chọn Set Up For Personal Use Và Chọn Next
Bạn Chọn Set Up For Personal Use Và Chọn Next

Kế tiếp bảng Let’s add your account hiện ra, tại đây bạn nhập thông tin email và mật khẩu của tài khoản Microsoft, hoặc hoặc bạn có thể tạo tài khoản Offline bằng cách chọn vào Offline Account

Bạn Chọn Offline Account để Tạo Tài Khoản Offline
Bạn Chọn Offline Account để Tạo Tài Khoản Offline

Tiếp theo, bảng Sign in to enjoy the full range of Microsoft apps and services, bạn chọn Limited experience

Bạn Chọn Limited Experience
Bạn Chọn Limited Experience 

Bảng Who’s going to use this PC ? hiện ra, tại đây bạn nhập tên đăng nhập vào ô Name, sau đó chọn Next để tiếp tục

Bạn Nhập Tên Người Dùng Và Chọn Next
Bạn Nhập Tên Người Dùng Và Chọn Next

Bảng Create a super memorable passsword hiện ra, tại đây bạn nhập mật khẩu máy ảo Windows 10 và nhấn Next để tiếp tục. Bạn có thể không cần nhập mật khẩu và nhấn Next.

Bạn Hãy Nhập Mật Khẩu Của Windows 10
Bạn Hãy Nhập Mật Khẩu Của Windows 10

Bảng Always have access to your recent browsing data hiện ra, bạn chọn vào Not Now

Bạn Chọn Not Now
Bạn Chọn Not Now

Bảng Choose privacy settings for device hiện ra, tại đây bạn sẽ bật tắt các quyền riêng tư sau đó nhấn chọn Accept để đồng ý

Bạn Thay đổi Quyền Riêng Tư Sau đó Chọn Accept
Bạn Thay đổi Quyền Riêng Tư Sau đó Chọn Accept

Bảng Let’s customize your experience hiện ra, bạn chọn Skip để bỏ qua

Bạn Chọn Skip để Bỏ Qua
Bạn Chọn Skip để Bỏ Qua

Bảng Let Cortana help you get things done hiện ra, tại đây bạn chọn Not Now

Bạn Chọn Not Now
Bạn Chọn Not Now

Sau khi chọn vào Not Now, máy ảo Windows 10 trên VirtualBox sẽ được cài đặt và giao diện Windows 10 sẽ xuất hiện như hình bên dưới

Cài Windows 10 Trên VirtualBox Thành Công
Cài Windows 10 Trên VirtualBox Thành Công

Kết luận: Cách cài Windows 10 trên VirtualBox chi tiết, miễn phí

Để cài Windows 10 trên VirtualBox khá là đơn giản đúng không các bạn. Các bạn hãy thực hiện các bước trên để cài Win 10 trên VirtualBox thành công nhé. Bạn hãy theo dõi các bài viết liên quan đến Windows 10 tại itqavn.net/category/windows-10

Đánh giá của bạn
Facebook
Twitter
LinkedIn
Twitter